top of page

הרשמה

רישום לבית הספר נעשה על ידי העיריה בלבד, ופתוח רק לילדות ולילדים תושבי גבעתיים, שצפויים לעלות לכיתה א׳.

עליכם לרשום את ילדיכם לבית הספר האזורי, ולהגיש בקשת העברה לבית חינוך לאה גולדברג.

 

אם מספר הנרשמים לכיתה א גבוה מממספר המקומות הנקבע לפי תקן משרד החינוך, תקיים עיריית גבעתיים הגרלה בין הנרשמים.

 

לתשומת לבכם: ​העברת תלמידים לכיתות ב עד ח לשנת הלימודים הבאה אינה נפתחת.לבירור פרטים על האפשרות, בהתאם למקומות שיתפנו בכיתות ולרשימת המתנה, נא לפנות למנהל החינוך גבעתיים, לגברת גילי אונגר.

מעוניינים לקבל מידע על מפגש הורים להיכרות עם בית הספר לפני ההרשמה?

מלאו פרטי קשר בטופס ונעדכן אתכם.

 

פניות נוספות דרך המייל בלבד בכתובת: leagoldberg@taded.org.il

bottom of page